Natural and grow-able hair transplant service in ARA Clinic

۱۳۹۲/۰۴/۱۹     ۱,۰۹۳


انواع روشهای کاشت:
FUT :

ابتدا از پوست سر مو دار در ناحیه پشت سر (که فاقد گیرنده هورمون مردانه هستند) به مقدار مورد نظر برداشت شده و توسط تیم جداساز با دقت و با استفاده از میکروسکوپ گرافت ها جدا شده و آماده کاشت می گردد و سپس تیم کاشت بلافاصله گرافت ها را در قسمت های فاقد مو با سرعت و دقت لازم وارد منافذی می کنند که با تیغ های بسیار ظریف در حدود یک میلی متر ایجاد شده اند. در این روش نیازی به کوتاه کردن موی سر نیست و تنها در یک جلسه قابل انجام است و تمامی موهای کاشته شده رشد خواهند کرد. این روش در کسانی که نیاز به پیوند بیشتری دارند (به دلیل ضعیف بودن بانک مو یا وسعت زیاد طاسی ) 4 تا 6 ماه بعد قابل تکرار می باشد.

: FIT(FUE)

در این روش از نواحی پشت سر که فاقد گیرنده هورمون های جنسی هستند گرافت ها به صورت تک تک و بوسیله پانچ های بسیار ظریف برداشته شده و در نواحی فاقد مو وارد شکاف های ظریفی به اندازه یک میلی متر می گردند. این روش به خصوص در کسانی که ریزش موی آنها به صورت منطقه ای و محدود است کاربرد بسیاری دارد. این روش در چند روز متوالی انجام می پذیرد و به دلیل برداشت تک تک گرافت ها نیاز است که موها به طور کامل کوتاه گردند . این روش نیازی به بخیه ندارد.


ترکیبی (combined) :

در این روش از هر دو متد FIT ، FUT استفاده می گردد و جهت افرادی بکار می رود که منطقه طاسی وسیع است و یا بانک موی ضعیفی دارند .


BHT : 
در این روش با متد FUE از موهای بدن جهت انتقال به ناحیه طاسی سر استفاده می گردد .
مراقبت های پس از عمل پیوند :
پس از انجام عمل چه FIT وچه FUT فرد میتواند فعالیت روزمره خود را از سر میگیرد و احتیاج به استراحت کامل نیست.
ملاحظات مختصری از قبیل موارد زیر مورد تاکید است .