بوتاکس صورت

Card image cap

برای خطوطی که ماهیت پویا یا دینامیک دارند راهکاری وجود دارد که به اندازه بسیار اثربخشی خطوط دینامیک را از چهره فرد می زداید.  خطوط دینامیک که براثر انقباضات مکرر عضلات صورت بوجود می آیند و بیشتر درنواحی بین ابروها ( خط اخم )  ، پیشانی ، گردن و اطراف چشم ها می باشند  ...