نمونه ششم کاشت مو کلینیک آرا شیراز (MFIT)

۱۳۹۱/۱۰/۲۷     ۴۹,۶۶۶
این نمونه موفق پس از عمل کاشت به روش ویژه MFIT یک هفته بعد مراجعت نموده و کبرهای آماده شستشو را برای شستشو  مجدد سر درتصویر مشاهده می نمایید. نتایج اولیه رشد مجدد مو ها پس از گذشت سه ماه از زمان کاشت در ادامه تصویر امده است

گالری عکس : نمونه ششم کاشت مو کلینیک آرا شیراز (MFIT)
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap