نمونه پنجم کاشت مو کلینیک آرا شیراز (FIT)

۱۳۹۱/۱۰/۲۷     ۱۲,۹۴۹
نمونه شماره 5 که از روش توزیع شده برای انجام کاشست استفاده نموده است.

گالری عکس : نمونه پنجم کاشت مو کلینیک آرا شیراز (FIT)
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap