لیزر موهای زائد

لیزر     ۱۳۹۱/۰۹/۱۹     ۱۴,۲۹۳

ليزر يك نوع نور برانگيخته شده و پر انرژي است كه در شرايط عادي در طبيعت ديده نميشود،ولي با تكنولوژي و وسايل خاص مي توان آن را ايجاد كرد.ليزر با نور معمولي تفاوت هايي دارد كه اين ويژيگي ها باعث تواناييها و كاربردهاي خاص ليزر میشود