دانستنی های مفید پیرامون مو

اطلاعات مفید پیرامون پوست و مو     ۱۳۹۱/۱۱/۲۱     ۱۱,۷۲۲

دانستنی های مفید پیرامون مو

مو جزء مهمترین فاکتورهای زیبایی افراد در اقوام و از تنوع فرهنگی گوناگون است و همواره در فرهنگهای مختلف گوناگونی آرایش و پیرایش آن علاوه بر جلوه بخشیدن به چهره اشخاص به نوعی بازگوکننده سطح فرهنگ اجتماعی آنان بوده و در ایجاد اعتماد به نفس و زیبایی ظاهری و روابط اجتماعی افراد بسیار موثر است. داشتن ظاهری آراسته که بی شک با داشتن یک آرایش متناسب از مو همراه است باعث می شود که در روابط کاری و اجتماعی افراد درقضاوت و پیش داوری اولیه خودشان توسط دیگران از اعتماد به نفس بالایی برخوردار شوند و این خود متضمن رسیدن به موفقیتهای بعدی است که به واسطه این اعتماد به نفس در فرد ایجاد می گردد.

کاشت مو شیراز Fit 

در این تصویر تاثیرآراستگی مو بر روی چهره یک فرد کاملا مشحص است

 

 

مراحل رشد مو: 

رشد مو یک پدیده چرخشی بوده و شامل سه مرحله تئوری است

1- مـرحله رشد فعال و يا آناژن (ANAGEN):: طولانی ترین مرحله و مشخص کننده اندازه مو .دراين مرحله سلولهاي فوليكول مرتبا رشد كرده و تقسيم شده و شاخي ميـگردند و ساقه مـو را تشكيل ميدهند.

2- مـرحله انتقالي و يا كاتاژن (CATAGEN):: متوقف شدن رشد. مو در ايـن مــرحـــله رشد مو كند شده و مو به 6/1 طول خود چروكيده ميشود.

3- مرحله ريزش مو و يا تلوژن (TELOGEN):: مرحله پایانی و ریزش مو. در ايـن مرحله رشد مـو مـتـوقف شده و ارتباط قاعده فوليكول با مو سست شده و در اثر فشار تار موي جديد در حال رشد، تـــار موي قديمي ميريزد. اين مرحله، مرحله استراحت مو نيز ناميده ميگردد.

 

به دنبال دوره های رشد (آناژن) که به طور متوسط سه ساله است یک دوره کوتاه 4-2 هفته ای وجود دارد که طی آن رشد متوقف می شود (کاتاژن). سپس مرحله پایانی آغاز شده (تلوژن) که 4-3 ماه طول می کشد. ریزش مو زمانی اتفاق می افتد که سیکل رشد بعدی شروع شده و یک موی دیگر رشد می کند. به طور متوسط روزانه 100-50 مو در مرحله تلوژن می ریزند. این ریزش مو، طبیعی است و همان ریزشی است که در دوش گرفتن و برس زدن مو می بینیم. موهای ریخته شده دوباره جایگزین می شود.مرحله آناژن معمـولا در سر 6 سـال به طـول مـي انــجامد و 85 درصد موهاي سر در اين مرحله قرار دارند.مـرحـــله كاتاژن در موهاي سر در حدود 10 روز بطول مي انجامد و تنها 1 درصد مـوهـاي سر در اين مرحله قرار دارندمرحله تلوژن در موهاي سر معمولا 12 هفته بطول مي انجامد و 25 درصد مـوهــاي سر در اين مرحله قرار دارند.دوره سيكل كامل رشد و ريزش مو حدود 3 الي 4 سال به طول مي انجامد اما اين مدت براي مژه ها 4 ماه است. مدت رشد و استراحت موهاي نواحي ديـگر بـدن بـــه قــرار زير ميباشد:

1- ابـرو: مـدت اسـتـراحـــت: 12 هفته/ مدت رشد: 8-4 هفته/ تـعـداد پـيـاز مــو در هــر سانتيمتر مربع پوست: 350 / سرعت رشد در روز: 0.61 ميلي متر

2- ريش صورت: مدت استراحت: 10 هفته/ مدت رشد: 1 سال/ تـعداد پــيـاز مو در هر سانتي متر مربع: 500 در چانه و 800 در گونه/ سرعت رشد: 0.32 ميلي متر

3- سبيل: مدت استراحت: 6 هفته/ مدت رشد: 16 هفته/ تعداد پياز در هر سانتيــمـتر مربع: 500/ سرعت رشد: 0.38 ميلي متر

4- زير بغل: مـدت اسـتـراحــت: 12 هفـتـه/ مـــدت رشد: 16 هفته/ تعداد پياز مو: 65 / سرعت رشد: 0.3 ميلي متر

5- موهاي پا: مدت استراحت: 24 هفته/ مدت رشد: 16 هفته/ تـعـداد پـيـاز مــو: 60 / سرعت رشد: 0.21 ميلي متر

6- موهاي نواحي تناسلي: مدت استراحت: يك هفته/ مدت رشد: چندين ماه/تعداد پياز مو: 70 / سرعت رشد: 0.3 ميلي متر

علت آن كـه موهاي سر همواره در حال رشد مي بـاشـد امـا مثـلا مـوهـاي ابرو تا اندازه مشخص بلند ميگردد، در كنترل ژنتـيـكي آنهـا بـوده كـه مـدت زمـان آنـاژن و تلوژن آنها را تعيين مي كـند. مثلا در موي سر در آن واحد 85 درصد موها در حال رشد بوده و تنها 13 درصد مـوها در حال استراحت ميباشند. اما در ابرو تنها 10 درصد موها درحال رشد و 90 درصد موها در حال استراحت هستند.

نکته: ريزش 50 الي 100 تار مو از موهاي سر در روز طبيعي ميبـاشد

 شـكل مو و يا صاف و يا مجعد بودن مو به 2 عامل بستگي دارد:

1- جهتي كه تارهاي مو از فوليكول و پوست سر خارج ميگردد.

2- شكل خود فوليكول. هنگامي كه سطح مقطع تار مو گرد ياشد و مـو عمود بر پوست سر برويد موها صاف ميشوند. هـنگامي كه سطح مقطع تار مو بيضي شكل و با اندكي زاويه از پوست سر خارج مي گردد، موها موج دار مي شـوند. هنگامي كه سطح مقطع موها بيضي كشيده باشد و با زاويه تيزي از پوست سر برويند موها مجعد ميشوند. 

 

ریزش مو

 بی تردید، ریزش مو یکی از عواملی است که به شدت به این جنبه با اهمیت زیبایی افراد لطمه وارد می کند و تداوم این ناهمگونی در ظاهر فرد ممکن است سبب آزار روحی و شخصیتی به فرد گشته و چه بسا مانعی بر فعالیت آزادانه و اجتماعی او گردیده و موفقیتهای بعدی او را در خطر جدی قرار دهد.

 

ریزش مو

مهمترین کارکرد مو در بحث زیباشناختی  مو وجود دارد. تحقیقات نشان داده است که در کلیه فرهنگها آرایش مو و  مدل موهای هر فرد در زیبایی او یکی از عوامل بسیار تأثیرگزار بوده که فقدان آن تا اندازه زیادی از زیبایی و جذابیتهای فرد کاسته و انعطاف تعریف چهره های دلپذیر و زیبا برای فرد را دچار خدشه می نماید. علاوه بر این در جوامع امروزی داشتن حس اعتماد به نفس بالا در رسیدن به موفقیت های مختلف در عرصه شغلی و ازدواج و کلیه فعالیتهای شخصی و خانوادگی بسیار موثر است و فردی که به دلیل ریزش موی خود از توانایی استفاده از همه ظرفیتهای ارائه زیبایی چهره خود به جامعه محروم می شود به برخی ناهنجاری های رفتاری و شخصیتی مبتلا می شود که ناخواسته وتنها به دلیل بروز علایم ظاهری ریزش مو در او پدیدار گشته است. گریز از جمع و اجتماع ، ایجاد حس اضطراب ، ترس و دلشوره و نگرانی مزمن به دلیل تداوم ریزش و مشاهده کاسته شدن روز افزون از تعداد موها، از دست دادن اعتماد به نفس، افسردگی های مزمن و ایجاد حس تباهی و نابودی زیبایی در فرد، وسواس فکری به دلیل تفکر متناوب بر این مسئله و مقایسه خود با جامعه دارای مو و بسیاری از ناهنجاری های رفتاری دیگر تنها بخشی از اثرات روانی ریزش مو است که با درمانی بسیار ساده قابل پیشگیری است  و به فرد کمک می کند تا همانند سایر افراد جامعه ضمن حفظ زیبایی های ارزشمند و خدادادی چهره خودش از تعاملات اجتماعی و حس اعتماد به نفس ایجاد شده نهایت بهره را ببرد و شاید از بسیاری از کامیابی هایی که در مسیر زندگی اش وجود دارد باز نماند. لذا اهمیت درک بازیابی و حفظ زیبایی مو ها بر هیچکس پوشیده نیست. مو چند کارکرد دارد. عایق‌بندی گرمایی در برابر سرما و در برابر گرما و حفظ پوست سطح سر از آلودگی ها و تابش های مستقیم از کارکردهای آن است. در انسان به‌خاطر روند تکامل، موی بدن کم‌پُشت شده و کارکرد عایق‌بندی خود را از دست داده اما موی سر هنوز این کارکرد را دارد. مساحت پوست سر تقریباً ۵۰۰ سانتیمتر مربع می‌باشد، که دارای حدود ۲۰۰ تار مو در سانتی متر است. ولی واحد شمارش موی سر گرافت است نه تار مو. هر گرافت از چند تار مو تشکیل شده که از ریشه به هم ارتباط دارند.

علل عمده ریزش مو : 

ریزش مو علامتی شایع و ناراحت کننده است. مفهوم و علت ریزش مو با معاینه دقیق توسط پزشک معلوم می گردد:

1-      آندروژنیک (مردانه) :که شایعه ترین نوع ریزش مو است و علت 95 درصد ريـزش مو در زنان و مردان را تشكيل ميدهد. علت آن افزايـــش هورمون دي هيدروتستوسترون (DHT) ميباشد. اين ماده نوع بسيار فعال تستوسترون است. سـبب كاهش فعاليت فوليكول شده و مــرحله آناژن را كوتاه ميكند. . طاسی مردانه یک اختلال ارثی مو می باشد که وابسته به هورمون جنسی مردانه است . ایجاد طاسی مردانه وابسته به یک استعداد ژنتیکی و نیز افزایش تبدیل تستوسترون به دی هیدرو تستوسترون می باشد . به همین دلیل به آن ریزش موی ارثی ـ هورمونی گفته می شود .در مردان ریزش مو در هنگام بلوغ که هورمونهای جنسی مردانه افزایش می یابند شروع می شود . در خانمها نیز همین اتفاق می افتد ولی در سی تا چهل درصد موارد یک اختلال سیستم غدد درون ریز وجود دارد .طاسی در مردان یک بیماری به شمار نمی رود بلکه در حقیقت نوعی واکنش فیزیولوژیک نسبت به هورمونهای جنسی در افرادی است که به طور ژنتیک مستعد هستند.

2-      ریزش موی ارثی ـ هورمونی در زنان نوعی ریزش موی ارثی و منتشر است که عموما مرکز سر را گرفتار می کند و در سن پایین شروع می شود . ریزش مو از دهۀ 20 تا 30 شروع می شود و بتدریج صورت می گیرد و شدت زیادی ندارد . خط رویش مو باقی می ماند . لودیگ (Ludwig) این نوع ریزش مو را به 3 دسته تقسیم کرده است که در زیر مشاهده می کنید.

 

3-        ریزش مو پس از زایمان: به دلیل تغییرات هورمونی ناشی از حاملگی که کاملاً برگشت پذیر است.

 

4-     ریزش مو به دلیل رژیم های لاغری: در اثر کمبود پروتئین و آهن که ناشی از رژیم های لاغری شدید و لاغری در مدت زمان کم می باشد.

 

5-     طاسی منطقه ای آلوپسی آره آتا: علت دقیق آن معلوم نیست و یک بیماری خود ایمنی است که سیستم ایمنی بر علیه پیازهای مو وارد عمل می شوند طاسی منطقه ای یک بیماری شایع با علت ناشناخته است که به صورت ریزش مو بدون ایجاد جای زخم (اسکار) در منطقه یا مناطقی از نواحی مو دار بدن مشخص می شود . شروع بیماری می تواند ناگهانی بوده و یا این که سیری آهسته داشته باشد . مشخصه ضایعات بصورت یک ناحیه بدون موی گرد یا بیضی می باشد . به نظر می رسد که طاسی منطقه ای یک بیماری خود ایمنی (اتو ایمسون) باشد که در آن به سیستم ایمنی آسیب رسیده و در نتیجه حفظ امنیت بدن از عوامل خروجی ، ویروسها و باکتریها آسیب دیده و باعث ریزش مو در سر و سایر نقاط بدن شده است. ضایعات ممکن است گسترده بوده و تمام پوست سر را گرفتار کرده باشد (اکوپسی تو تاپس) و یا حتی باعث ریزش تمام موهای بدن شود (اکوپسی یونیورسالیس). طاسی منطقه ای در هر سنی می تواند شروع شود هر چند اکثر بیماران کمتر از 40 سال دارند . هر دو جنس بطور مساوی گرفتار می شوند . در 20 درصد موارد تاریخچۀ فامیلی مثبت است . بهبود خود بخودی و عدد مجدد در این بیماری شایع است. عوامل استرس زا در ایجاد طاسی منطقه ای موثر است .گر چه درمان قطعی این بیماری هنوز وجود ندارد ولی استفاده از مینوکسیدیل ، استروئیدهای موضعی ، اکنتراسی ، PUVA تراپس ، لیزر تراپی کم توان (LLLT) و درمان های ترکیبی وکسی تا حدودی موثر است. 

6-       تلوژن افلوویوم (Telogen efluviam)

نوعی ریزش موی منتشر بدون ایجاد التهاب و یا جوشگاه زخم است که بعد از استرس ایجاد می شود و به دو نوع حاد و مزمن تقسیم بندی می شود . در این نوع ریزش مو اغلب بیمار از کنده شدن دسته های مو در هنگام شانه کردن یا حمام رفتن شکایت دارد . در 95% موارد رشد دوبارۀ موها بطور خود بخود بعد از 12 ماه روی می دهد . از جمله علل این عارضه عبارتند از : تب بالا ، زایمان ، اختلالات تیروئید ، استرس ، بیماری شدید ، استرس فیزیکی و جراحی . تعداد نسبتا زیادی از داروها نیز میتوانند باعث پدیده تلوژن افلوویوم شوند البته این ریزش موقتی است و با قطع شدن مصرف دارو مشکل بر طرف می شود. در درمان این عارضه مینوکسیدیل می تواند مفید باشد ولی خود بخود با قطع شدن مصرف دارو نیز بهبود می یابد
- داروهای رقیق کننده خون مثل وارفارین و هپارین 
- داروهای ضد تشنج دیلانتین 
- داروهای ضد نقرس کولشیسین و آلوپورینول 
- ضد فشار خون به خصوص بتا بلوکر 
- ضد التهاب پردنیزولون 
- پایین آورنده کلسترول 
- ضد افسردگی لیتیوم 
- شیمی درمانی 
- ضد بارداری 
- مصرف زیاد ویتامین آ 
- داروهای لاغری و کوکائین

- تيوراسيل

7-       صـدمات خـارجي: كشــيدن شــديد مو توسط برس، كشيدگي مو بوسيله هد بـنـد، باندهاي كشي و سنجاق سر، حرارت زياد و سرماي شديد.

8-       كم خوني و كمبود آهن و سوء تغذيه، كمبود ويتامينهاي A-B و كمبود روي.

9-   كم كاري و نارسايي غده تيروئيد.

10-   فقدان بهداشت و قارچ كچلي سر.

11-   استفاده زياد و نادرست از كلاه.

12-  - گردش نامناسب خون در پوست سر.

13-   استرس اضطراب و آشفتگی های روزمره ذهنی.

14-   تغييرات هورموني: استروژن رشد مو را تحريك كرده اما تستـوسـترون سبـب ريزش مو ميگردد. در حين حاملگي موهاي زنان ضخيم و پر پشت شده امــا پس از زايمان و يا يائسگي ريزش مو افزايش مي يابد. 

 

حال چه باید کرد ؟

این مسایل موجب شده است که انسان همیشه در جست و جوی راهی جهت رفع طاسی و فائق آمدن بر این مشکل خود که قدمتی به اندازه تاریخ دارد باشد و در این میان داروها و وسایل زیادی را به کار بندد تا شاید بتواند از شدت ریزش آن بکاهد و یا باعث بازیابی موهای خود به شکلی قطعی و با کمترین خطر و یا اثرات جانبی دارویی بشود.  در این مسیر انواع محلولها و داروهای متنوعی به وجود آمده اند که با وجود اثر بخشی نسبی هیچ یک نتوانسته اند چاره ای قطعی و بدون بازگشت بر این عارضه را به همراه بیاورند. علاوه بر این داروهای هورمونی اثرات جانبی بر دیگر ارگانیسمها داشته و محلولها و تونیکها نیز به شرط مصرف دائم تا آخرعمراثربخشی جزئی خود را خواهند داشت و در صورتی که رها بشوند ، موها با شدت بیشتری نسبت به قبل دچار ریزش می شوند.در میان کلیه روشهایی که برای رفع قطعی ریزش موها به کار بسته شده اند کاشت موی طبیعی بهترین و قابل­اتکاترین راه­های جبران طاسی است که خوشبختانه در سال های اخیر به مدد کوشش ها و تحقیقات پزشکان  دچار تحولات شگرفی شده است و به طرز شگفت انگیزی طبیعی و زیبا جلوه نموده و مقاومت مثال زدنی در برابر ریزش مجدد داشته و بهترین راه حل حال حاضر جهان با جواب کاملا قابل اتکا و قطعی است.

 کلینیک تخصصی زیبایی آرا نیز با توجه به همین مسئله مهم و درک اهمیت مقوله زیبایی خصوصا در جامعه امروزی ما ، افتخار دارد که با کیفیت ترین خدمات خود را برای رضایت متقاضیان فهیم خود فراهم نماید. ما نیز دقدقه شما برای حفظ گوهر زیبایی های چهره تان را کاملاً درک نموده و جدیدترین تکنولوژی های روز را جهت افزایش هر چه بیشتر رضایت مراجعین عزیزمان به خدمت گرفته ایم. تعدد مراجعین محترمی که با رضایتی کامل از چهره و زیبایی بازیافته خود بعد از مراجعه به کلینیک آرا، لذت می برند گواه تخصص ما در ارائه خدمات زیبایی تخصصی به شما گرامیان است.